Nem jelentkeztél még be!
Regisztráció: Itt
Név:   Jelszó: 
Jogosultságaim: 
 
 Státuszom: vendég
 Olvasás: igen
 Keresés: nem
 Könyvjelző: nem
 Párh.olv.: nem
 Bibliaolvasó: nem

Könyvjelző

 Felvesz: 

  Mutat:  


Fordítások:


Biblia könyvei:


Fejezetek:


Keresés:

?

Kifejezés:?


Párhuzamos olvasás:Mt 1,1
Jézus Krisztus nemzetségkönyve ki Dávid fia, ki Ábrahám fia.  

Mt 1,2
Ábrahám volt Izsák apja, akitől eredt, Izsák pedig Jákób apja, Jákób pedig Júda és testvéreinek apja.  

Mt 1,3
Júda pedig Fáres és Zára apja, anyjuk Támár volt, Fáres pedig Esrom apja, Esrom pedig Arám apja.  

Mt 1,4
Arám pedig Aminadáb apja, Aminadáb pedig Naásson apja, Naásson pedig Salmón apja.  

Mt 1,5
Salmón pedig Boáz apja, az anyja Ráháb volt, Boáz pedig apja Jóbédnek, akinek anyja Ruth volt, Jóbéd pedig Jesse apja.  

Mt 1,6
Jesse pedig Dávid, a király apja, Dávid pedig apja Salamonnak, (akinek) anyja Uriás özvegye volt.  

Mt 1,7
Salamon pedig Roboám apja, Roboám pedig Abia apja, Abia pedig Aszáf apja.  

Mt 1,8
Aszáf pedig Józafát apja, Józafát pedig Jórám apja, Jórám pedig Oziás apja.  

Mt 1,9
Oziás pedig Jóatám apja, Jóatám pedig Akáz apja, Akáz pedig Ezekiás apja.  

Mt 1,10
Ezekiás pedig Manassé apja, Manassé pedig Ámós apja, Ámós pedig Józiás apja  

Mt 1,11
Józiás pedig Jekoniás és testvéreinek apja a babiloni (kényszer) áttelepítéskor.  

Mt 1,12
A babiloni áttelepítés után pedig Jekoniás volt Salátiel apja, Salátiel pedig Zorobábel apja.  

Mt 1,13
Zorobábel pedig Abiud apja, Abiud pedig Eliákim apja, Eliákim pedig Azór apja.  

Mt 1,14
Azór pedig Sádok apja, Sádok pedig Ákim apja, Ákim pedig Eliud apja.  

Mt 1,15
Eliud pedig Eleázár apja, Eleázár pedig Mattán apja, Mattán pedig Jákób apja.  

Mt 1,16
Jákób pedig József(nek) apja, aki a férje Máriának, akiből származott(lett) Jézus, akit Krisztusnak mondanak.  

Mt 1,17
Ábrahámtól Dávidig összesen tehát tizennégy nemzedék élt és Dávidtól a babiloni áttelepítésig tizennégy nemzedék és a babiloni áttelepítéstől a Krisztusig tizennégy nemzedék.  

Mt 1,18
A Jézus Krisztus eredete (világrajövetele) pedig ily módon történt: anyja, Mária József jegyese volt, még egybekelésük előtt áldott állapotban találták, mint aki méhében a Szent Szellemből fogant a lelet szerint.  

Mt 1,19
József azonban, a férje, igazságos volt, nem akarta nyilvános megszégyenítésnek (megalázásnak) kitenni, az volt a szándéka, hogy titokban elbocsátja /(f)eloldja, elválik tőle/.  

Mt 1,20
De miközben ezen töprengett (tűnődött) lám! az Úr angyala (hírvivő követe) álomlátásban megjelent neki és (ezt) mondta: József, Dávid fia, ne(hogy) félj attól, hogy menyasszonyodat Máriát feleségül vedd, hiszen akit szíve alatt hordoz, Szent Szellemből van.  

Mt 1,21
Fiat fog pedig szülni, akit Jézus néven hívj, mert Ő menti meg bűneitől a népét.  

Mt 1,22
Ez az egész pedig azért történt így, hogy beteljesedjék amit az Úr a prófétai kijelentés által mondott:  

Mt 1,23
lám, a szűz méhében fogan és fia születik és a nevét Emmánuelnek hívják, ,ami lefordítva annyit jelent: VELÜNK az isten.  

Mt 1,24
József erre fölébredt az álmából, megtette, amint az Úr angyala meghagyta (elrendelte) neki, hazavitte (meny)asszonyát,  

Mt 1,25
és nem ismerte meg (mint n)őt, míg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.  

 
Ma itt voltak: Erzsi Jehuda Etele peligebacse Ida György maria cistvan49