Nem jelentkeztél még be!
Regisztráció: Itt
Név:   Jelszó: 

Biblia választás

Ószövetség


ÚjszövetségMenü

Saját olvasóm

Mára kijelölt szakasz


Bibliaolvasó

Információ
Olvasd végig a Bibliát egy év alatt! Ha bejelentkeztél, és elolvastad a mai napi igeszakaszt, a lap alján mindig bejelölheted a napi igeszakszt elolvasottnak. Így akkor is végig tudod olvasni a Bibliát, ha esetleg nem minden nap nem tudod ezt a bibliaolvasó felületet használni. Az elolvasott igeszakaszokat a "Saját olvasóm" részlegben mentjük el.

Dátum: 2017.02. 23.

Mai igeszakaszok: 3Móz 14,1-57 , Mk 6,30-56 , Zsolt 41,2-14 , Péld 10,16

3Móz 14,1
Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 

3Móz 14,2
Ez a poklos emberre vonatkozó törvény, amikor megtisztulva a pap elé kerül: 
Mt.8,4 Mk.1,44 Lk.5,14 Lk.17,14

3Móz 14,3
menjen ki a pap a táboron kívülre, és ha úgy látja a pap, hogy meggyógyult a poklos ember a poklos kiütésből, 

3Móz 14,4
akkor hozzanak a pap parancsára a megtisztulni akaróért két élő tiszta madarat, cédrusfát, bíborfonalat és izsópot. 

3Móz 14,5
Azután vágják le a pap parancsára az egyik madarat cserépedény fölött, forrásvíz mellett. 

3Móz 14,6
Fogja a pap az élő madarat, a cédrusfát, a bíborfonalat és az izsópot, és mártsa bele azokat az élő madárral együtt a forrásvíz mellett levágott madár vérébe. 

3Móz 14,7
Azután hintse meg a poklosságból megtisztulni akarót hétszer, és mondja ki, hogy tiszta. Az élő madarat pedig eressze szabadon a mezőn. 

3Móz 14,8
A megtisztulni akaró mossa ki ruháját, borotválja le mindenütt a szőrét, mosakodjék meg vízben, és tiszta lesz. Azután bemehet a táborba, de hét napig maradjon a sátoron kívül. 

3Móz 14,9
A hetedik napon borotválja le mindenütt a szőrét, a haját, szakállát, szemöldökét, és borotválja le mindenütt a szőrét. Mossa ki a ruháját, és mossa meg a testét vízben, akkor tiszta lesz. 

3Móz 14,10
A nyolcadik napon hozzon két hibátlan bárányt meg egy esztendős hibátlan nőstény bárányt. Ételáldozatul pedig háromtized véka finomlisztet olajjal gyúrva, meg fél liternyi olajat. 

3Móz 14,11
Állítsa oda a tisztítást végző pap a megtisztulni akarót ezekkel együtt az ÚR elé, a kijelentés sátrának a bejáratához. 

3Móz 14,12
Azután fogja a pap az egyik bárányt, mutassa be jóvátételi áldozatul a fél liternyi olajjal együtt: mutassa fel azokat felmutatási áldozatként az ÚR színe előtt. 

3Móz 14,13
A bárányt azon a helyen vágja le, ahol a vétekáldozatot és az égőáldozatot szokták levágni, vagyis a szent helyen, mert a vétekáldozathoz hasonlóan ez a jóvátételi áldozat is a papé. Igen szentséges az. 

3Móz 14,14
Vegyen a pap a jóvátételi áldozat véréből, és kenje meg azzal a pap a megtisztulni akarónak a jobb füle cimpáját, a jobb keze hüvelykujját és a jobb lába nagyujját. 

3Móz 14,15
Vegyen a pap a fél liternyi olajból is, és öntsön a pap a bal tenyerébe, 

3Móz 14,16
majd mártsa bele a pap jobb kezének az ujját a bal tenyerében levő olajba, és hintsen ujjával az olajból hétszer az ÚR színe elé. 

3Móz 14,17
A tenyerén maradt olajjal kenje meg a pap a megtisztulni akarónak a jobb füle cimpáját, a jobb keze hüvelykujját és a jobb lába nagyujját, a jóvátételi áldozat vére helyén. 

3Móz 14,18
A tenyerében maradt olajat pedig kenje a pap a megtisztulni akarónak a fejére. Így végezze el érte a pap az engesztelést az ÚR színe előtt. 

3Móz 14,19
Azután készítse el a pap a vétekáldozatot, és végezzen engesztelést a tisztátalanságból megtisztulni akaróért. Majd vágja le az égőáldozatot. 

3Móz 14,20
Vigye fel a pap az égőáldozatot meg az ételáldozatot az oltárra. Így végezzen érte engesztelést a pap, és akkor tiszta lesz. 

3Móz 14,21
De aki szegény ember, és nem telik neki ennyire, az hozzon egy bárányt jóvátételi áldozatul, felmutatásra, hogy engesztelést végezzenek érte: ételáldozatul meg egytized véka olajjal gyúrt finomlisztet és fél liternyi olajat. 

3Móz 14,22
Hozzon két gerlicét vagy két galambfiókát is, ahogyan telik neki, az egyiket vétekáldozatra, a másikat égőáldozatra. 
3Móz.5,7

3Móz 14,23
Vigye el azokat tisztulásának nyolcadik napján a paphoz, a kijelentés sátrának a bejáratához az ÚR színe elé. 

3Móz 14,24
Fogja a pap a jóvátételi áldozatra való bárányt és a fél liternyi olajat, és mutassa fel azokat a pap felmutatott áldozatként az ÚR színe előtt. 

3Móz 14,25
Azután vágja le a jóvátételi áldozatra való bárányt. Vegyen a pap a jóvátételi áldozat véréből, és kenje meg a megtisztulni akaró jobb füle cimpáját, a jobb keze hüvelykujját és a jobb lába nagyujját. 

3Móz 14,26
Öntsön a pap az olajból a maga bal tenyerébe, 

3Móz 14,27
és a bal tenyerében levő olajból hintsen a pap jobb kezének az ujjával hétszer az ÚR színe elé. 

3Móz 14,28
Azután kenje meg a pap a tenyerében levő olajból a megtisztulni akaró jobb füle cimpáját, a jobb keze hüvelykujját és a jobb lába nagyujját, a jóvátételi áldozat vérének a helyén. 

3Móz 14,29
A tenyerében maradt olajat pedig kenje a pap a megtisztulni akarónak a fejére. Így végezze el érte az engesztelést az ÚR színe előtt. 

3Móz 14,30
Azután készítse el az egyik gerlicét vagy galambfiókát, amire tellett neki. 

3Móz 14,31
Abból, amire tellett neki, készítse el az egyiket vétekáldozatul, a másikat égőáldozatul, az ételáldozattal együtt. Így végezzen a pap engesztelést a megtisztulni akaróért az ÚR színe előtt. 

3Móz 14,32
Ez a törvény vonatkozik arra, akin poklos kiütés volt, de nem telik neki többre, amikor meg akar tisztulni. 

3Móz 14,33
Azután így beszélt az ÚR Mózeshez és Áronhoz: 

3Móz 14,34
Ha majd bementek Kánaán földjére, amelyet én adok nektek birtokul, és ha poklos kiütést bocsátok valamelyik házra a birtokotokban levő földön, 

3Móz 14,35
akkor menjen el a ház tulajdonosa, és jelentse a papnak: Valami kiütésféle látszik a házamon. 

3Móz 14,36
Parancsolja meg a pap, hogy ürítsék ki a házat, mielőtt a pap odamegy a kiütés megnézésére, hogy semmi se legyen tisztátalan a házban. Ezután menjen el a pap megnézni a házat. 

3Móz 14,37
Nézze meg a kiütést, és ha a ház falain zöldes vagy vöröses gödröcskék vannak, és felületük mélyebben van a falnál, 

3Móz 14,38
akkor menjen ki a pap a házból a ház bejárata elé, és zárja be a házat hét napra. 

3Móz 14,39
A hetedik napon nézze meg újból a pap, és ha terjed a kiütés a ház falain, 

3Móz 14,40
akkor parancsolja meg a pap, hogy szedjék ki a kiütéses köveket, és dobják ki azokat a városon kívülre, tisztátalan helyre. 

3Móz 14,41
A házat pedig kapartassa le belül körös-körül és a lekapart vakolatot öntsék a városon kívül levő tisztátalan helyre. 

3Móz 14,42
Azután vegyenek más köveket, illesszék be az előbbi kövek helyére; vakolatot is mást vegyenek, és azzal tapasszák be a házat. 

3Móz 14,43
De ha újból kiütés támad a házon azután, hogy kiszedték a köveket, lekaparták, és újra tapasztották a házat, 

3Móz 14,44
akkor menjen el a pap, és ha úgy látja, hogy tovább terjedt a kiütés a házon, az rosszindulatú poklosság a házon, tisztátalan. 

3Móz 14,45
Bontsák le azt a házat, és a ház köveit, faanyagát és összes vakolatát vigyék ki a városon kívül levő tisztátalan helyre. 

3Móz 14,46
Aki bemegy bármikor a zárlat alatt levő házba, tisztátalan legyen estig. 

3Móz 14,47
Aki feküdt abban a házban, mossa ki a ruháját, és aki evett abban a házban, az is mossa ki a ruháját. 

3Móz 14,48
Abban az esetben, ha a pap elmegy, és úgy látja, hogy nem terjedt tovább a kiütés a házon, miután kitapasztották a házat, mondja ki a pap, hogy tiszta a ház, mert megszűnt a kiütés. 

3Móz 14,49
A ház megtisztítása végett vegyen két madarat, cédrusfát, bíborfonalat és izsópot. 

3Móz 14,50
Vágja le az egyik madarat forrásvízzel telt cserépedény fölött. 

3Móz 14,51
Azután fogja a cédrusfát, az izsópot, a bíborfonalat és az élő madarat, mártsa bele ezeket a levágott madár vérébe és a forrásvízbe, és hintse meg a házat hétszer. 

3Móz 14,52
Így tisztítsa meg a házat a vétektől a madár vérével és a forrásvízzel, az élő madárral és a cédrusfával, az izsóppal és a bíborfonállal. 

3Móz 14,53
Az élő madarat pedig eressze szabadon a városon kívül, a mezőn. Így végezzen engesztelést a házért, és azután tiszta lesz. 

3Móz 14,54
Ez a törvény vonatkozik mindenféle poklos kiütésre és ótvarra, 

3Móz 14,55
a ruha és a ház poklosságára, 

3Móz 14,56
a daganatra, varra és fehér foltra; 

3Móz 14,57
útmutatásul arra, hogy mikor tiszta és mikor tisztátalan valami. Ez a poklosságra vonatkozó törvény. 


Mai igeszakaszok: 3Móz 14,1-57 , Mk 6,30-56 , Zsolt 41,2-14 , Péld 10,16

Mk 6,30
Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. 

Mk 6,31
Ő pedig így szólt hozzájuk: "Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé." Mert olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak, hogy még enni sem volt idejük. 

Mk 6,32
Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre magukban. 

Mk 6,33
De sokan meglátták és felismerték őt, amikor elindultak, ezért minden városból összefutottak oda, és megelőzték őket. 

Mk 6,34
Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani. 
4Móz.27,17 1Kir.22,17 2Krón.18,16 Ez.34,5 Zak.10,2 Mt.9,36

Mk 6,35
De amikor az idő már későre járt, odamentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták neki: "Lakatlan hely ez, és az idő már későre jár. 

Mk 6,36
Bocsásd el őket, hogy a környező településekre és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak." 

Mk 6,37
Ő azonban így válaszolt nekik: "Ti adjatok nekik enni!" Mire ők ezt mondták neki: "Talán mi menjünk el, és vegyünk kétszáz dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik?" 

Mk 6,38
Jézus azonban megkérdezte tőlük: "Hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg!" Amikor megnézték, így szóltak: "Öt kenyerünk van, meg két halunk." 

Mk 6,39
Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit egy-egy csoportba a zöld fűre. 

Mk 6,40
Le is ültek százas és ötvenes csoportokban. 

Mk 6,41
Ekkor Jézus vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük; és a két halat is elosztotta mindnyájuknak. 

Mk 6,42
Miután mind ettek, és jól is laktak, 

Mk 6,43
összeszedték a kenyérdarabokat tizenkét tele kosárral; és azt is, ami a halakból maradt. 

Mk 6,44
Akik pedig ettek a kenyerekből, ötezren voltak, csak férfiak. 

Mk 6,45
Ekkor Jézus azonnal arra kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra Bétsaida felé, amíg ő elbocsátja a sokaságot. 

Mk 6,46
De miután elbúcsúzott tőlük, felment a hegyre imádkozni. 

Mk 6,47
Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül. 

Mk 6,48
Amikor meglátta, hogy mennyire küszködnek az evezéssel, mert ellenszelük van, a negyedik éjszakai őrváltás idején a tengeren járva közeledett feléjük, és el akart menni mellettük. 
Mt.14,25

Mk 6,49
Amikor meglátták őt, amint a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértet, és felkiáltottak. 

Mk 6,50
Mindnyájan látták ugyanis, és megrettentek. Ő azonban azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik: "Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!" 

Mk 6,51
Ekkor beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél, ők pedig szerfölött csodálkoztak magukban. 

Mk 6,52
Nem okultak a kenyerekből, mert a szívük még kemény volt. 
Ézs.6,10

Mk 6,53
Ezek után a túlsó partra átkelve, Genezáretbe érkeztek és kikötöttek. 

Mk 6,54
Amikor kiszálltak a hajóból, azonnal felismerték őt, 

Mk 6,55
és némelyek befutották az egész környéket; kezdték a betegeket ágyakon oda hordani, ahol hallomásuk szerint éppen tartózkodott. 

Mk 6,56
Ahova csak bement, falvakba, városokba vagy településekre, letették a tereken a betegeket, és kérték őt, hogy legalább a ruhája szegélyét érinthessék; és akik csak megérintették, meg is gyógyultak. 
ApCsel.5,15 Ap.19,11-12


Mai igeszakaszok: 3Móz 14,1-57 , Mk 6,30-56 , Zsolt 41,2-14 , Péld 10,16

Zsolt 41,2
Boldog az, akinek gondja van a nincstelenre, ha bajba kerül, megmenti az ÚR. 
Péld.14,21 Mt.5,7

Zsolt 41,3
Az ÚR megőrzi, és életben tartja, boldog lesz a földön; nem engedi át ellenségei dühének. 

Zsolt 41,4
Az ÚR enyhülést ad betegágyán, jobbulást ad neki, valahányszor betegen fekszik. 

Zsolt 41,5
Ezt mondom: URam, légy kegyelmes hozzám! Gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened! 

Zsolt 41,6
Ellenségeim rosszat mondanak rólam: Mikor hal már meg, mikor vész ki a neve? 

Zsolt 41,7
Aki eljön meglátogatni, hiábavalóságot beszél, szívében összegyűjt minden rosszat, azután kimegy az utcára, és kibeszéli. 

Zsolt 41,8
Mindazok, akik gyűlölnek, egymás közt sugdolóznak, és rosszat gondolnak rólam: 

Zsolt 41,9
Gyógyíthatatlan betegség támadta meg, nem kel föl többé onnan, ahol fekszik! 

Zsolt 41,10
Még a legjobb barátom is, akiben megbíztam, aki velem együtt evett, az is ellenem támadt. 
Jn.13,18

Zsolt 41,11
De te, URam, légy kegyelmes, segíts fel engem, hadd fizessek meg nekik! 

Zsolt 41,12
Abból tudom meg, hogy kedvelsz, ha nem ujjonghat rajtam ellenségem, 

Zsolt 41,13
engem pedig megtartasz, mert feddhetetlen vagyok, és színed elé állítasz örökre. 

Zsolt 41,14
Áldott az ÚR, Izráel Istene öröktől fogva mindörökké. Ámen, ámen. 
Lk.1,68


Mai igeszakaszok: 3Móz 14,1-57 , Mk 6,30-56 , Zsolt 41,2-14 , Péld 10,16

Péld 10,16
Az igaznak a keresetéből élet lesz, a bűnösnek a jövedelméből vétek. 

 
Ma itt voltak: Remenylanya