Nem jelentkeztél még be!
Regisztráció: Itt
Név:   Jelszó: 
Jogosultságaim: 
 
 Státuszom: vendég
 Olvasás: igen
 Keresés: nem
 Könyvjelző: nem
 Párh.olv.: nem
 Bibliaolvasó: nem

Könyvjelző

 Felvesz: 

  Mutat:  


Fordítások:


Biblia könyvei:


Fejezetek:


Keresés:

?

Kifejezés:?


Párhuzamos olvasás:Mt 1,1
Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve.  

Mt 1,2
Ábrahám fia volt Izsák,Izsák fia volt Jákob, Jákob fiai voltak Júda és testvérei.  

Mt 1,3
Júda fia volt Fáres és Zára Támártól, Fáres fia volt Ésrom, Ésrom fia volt Arám,  

Mt 1,4
Arám fia volt Áminádáb,Áminádáb fia volt Naásson, Naásson fia volt Sálmon,  

Mt 1,5
Sálmon fia volt Boáz Ráhábtól, Boáz fia volt Obed Ruthtól, Obed fia volt Isai.  

Mt 1,6
Isai fia volt Dávid a király, Dávid fia volt Salamon Úrias feleségétől,  

Mt 1,7
Salamon fia volt Roboám, Roboám fia volt Abia, Abia fia volt Asá,  

Mt 1,8
Asá fia volt Jósafát, Jósafát fia volt Jórám, Jórám fia volt Uzziás,  

Mt 1,9
Uzziás fia volt Joathám, Joathám fia volt Ákház, Ákház fia volt Ezékiás,  

Mt 1,10
Ezékiás fia volt Mánásse, Mánásse fia volt Ámon, Ámon fia volt Jósiás,  

Mt 1,11
Jósiás fiai voltak Jekoniás és testvérei, a babilóniai fogság idejében.  

Mt 1,12
A babilóniai fogság után Jekoniás fia volt Salátiel, Salátiel fia volt Zorobábel,  

Mt 1,13
Zorobábel fia volt Abiud, Ábiud fia vojt Eliákim, Eliákim fia volt Azor,  

Mt 1,14
Ázor fia volt Sádok, Sádok fia volt Akim, Akim fia volt Eliud,  

Mt 1,15
Eliud fia volt Eleázár, Eleázár fia volt Mattan, Mattan fia volt Jákob,  

Mt 1,16
Jákob fia volt József, a Mária férje és Máriától született Jézus, akit Krisztusnak neveznek.  

Mt 1,17
Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék és Dávidtól a babilóniai fogságba vitelig 14 nemzedék és a babilóniai fogságbaviteltől Krisztusig 14 nemzedék.  

Mt 1,18
Jézus Krisztus születése így történt: Mária az ó anyja eljegyeztetett Józseffel, de mielőtt egybekeltek volna, viselős lett a Szentlélektől.  

Mt 1,19
József pedig az ő férje igaz ember is volt és nem is akarta megbélyegezni feleségét, el akarta tehát titkon bocsátani.  

Mt 1,20
Amíg ezen tűnődött, íme az Úr angyala álomban megjelent neki és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott a Szentlélektől van.  

Mt 1,21
Fiat szül és nevezd annak nevét Jézusnak, mert Ő szabadítja meg népét bűneiből. 
Zsolt 130,8
Mt 1,22
Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt;  

Mt 1,23
íme a szűz fogan méhében és szül fiat és nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten.  

Mt 1,24
József pedig felserkent az álomból és úgy cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki és magához vette feleségét,  

Mt 1,25
de nem ismerte őt, amíg meg nem szülte fiát. És nevezte nevét Jézusnak.  

 
Ma itt voltak: Erzsi Jehuda Etele peligebacse Ida György maria cistvan49