Nem jelentkeztél még be!
Regisztráció: Itt
Név:   Jelszó: 
Jogosultságaim: 
 
 Státuszom: vendég
 Olvasás: igen
 Keresés: nem
 Könyvjelző: nem
 Párh.olv.: nem
 Bibliaolvasó: nem

Könyvjelző

 Felvesz: 

  Mutat:  


Fordítások:


Biblia könyvei:


Fejezetek:


Keresés:

?

Kifejezés:?


Párhuzamos olvasás:Mt 1,1
Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve.  

Mt 1,2
Ábrahám fia Izsák volt; Izsák fia Jákob; Jákob fia Juda s testvérei;  

Mt 1,3
Juda fia Fáres és Zára Támártól; Fáres fia Esrom; Esrom fia Arám;  

Mt 1,4
Arám fia Aminá-dáb; Aminádáb fia Naásson; Naásson fia Sálmon;  

Mt 1,5
Sálmon fia Boáz Ráhábtól; Boáz fia Obed Rúttól; Obed fia Jesse;  

Mt 1,6
Jesse fia Dávid király. Dávid király fia Salamon volt, az Uriás feleségétől;  

Mt 1,7
Salamon fia Roboám; Roboám fia Abia; Abija fia Asa;  

Mt 1,8
Asa fia Josafát; Josafát fia Jórám; Jórám fia Óziás;  

Mt 1,9
Óziás fia Jóátám; Jóátám fia Ákáz; Ákáz fia Ezékiás;  

Mt 1,10
Ezékiás fia Manasses; Manasses fia Ámon; Ámon fia Jósiás;  

Mt 1,11
Jósiás fia Jekóniás s testvérei a babilóniai fogság idejéből.  

Mt 1,12
A babilóniai fogság után Jekóniás fia Salatiel volt; Salatiel fia Zorobábel;  

Mt 1,13
Zorobábel fia Abiud; Abiud fia Eliákim; Eliákim fia Azór;  

Mt 1,14
Azór fia Sádok; Sádok fia Akim; Akim fia Eliud;  

Mt 1,15
Eliud fia Eleázár; Eleázár fia Mattan; Mattan fia Jákob;  

Mt 1,16
Jákob fia József, Máriának, a Krisztusnak mondott Jézus anyjának férje.  

Mt 1,17
E szerint az egész nemzetség Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzetség; Dávidtól a babilóniai fogságig tizennégy nemzetség; a babilóniai fogságtól Krisztusig tizennégy nemzetség.  

Mt 1,18
Jézus Krisztus születése pedig így volt: Az anyja, Mária, a József jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, Szent Lélektől áldott állapotba jutott,  

Mt 1,19
József, az ő férje azonban, mint igaz ember, nem akarván megbélyegezni őt, elhatározta, hogy titkon bocsátja el.  

Mt 1,20
De épp, mikor ezen gondolkodott, az Úrnak angyala megjelent néki álmában s azt mondta: József, Dávid fia! Ne féld hazavinni Máriát, a feleségedet Ő a Szent Lélek áldottja.  

Mt 1,21
Fia lesz s a fiát Jézusnak nevezed, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.  

Mt 1,22
Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az Úrnak mondása, aki a próféta által így szólott:  

Mt 1,23
A szűz anyává lesz és fiúszülöttjét Emmánuelnek nevezik, vagyis magyarul: Velünk az Isten.  

Mt 1,24
S József, mihelyt felserkent álmából, úgy tett, amint az Úrnak angyala parancsolta néki: hazavitte feleségét  

Mt 1,25
s nem illette addig, amíg meg nem szülte elsőszülött fiát és ő azt Jézusnak nevezte.  

 
Ma itt voltak: Erzsi Jehuda Etele peligebacse Ida György maria cistvan49