Nem jelentkeztél még be!
Regisztráció: Itt
Név:   Jelszó: 
Jogosultságaim: 
 
 Státuszom: vendég
 Olvasás: igen
 Keresés: nem
 Könyvjelző: nem
 Párh.olv.: nem
 Bibliaolvasó: nem

Könyvjelző

 Felvesz: 

  Mutat:  


Fordítások:


Biblia könyvei:


Keresés:

?

Kifejezés:?


Párhuzamos olvasás:1 Móz. 1,1
Kezdetben teremté Isten (Elohim) az eget és a földet. 
Ésa. 44,24 Ján. 1,1-3 Róm. 1,20 Kol. 1,16 Zsid. 1,10 Zsid. 11,3 Jel. 4,11
1 Móz. 1,2
A föld pedig kietlenné és pusztává vált, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten Szelleme lebegett a vizek felett. 
Ésa. 40,13-14 Jer. 4,23
1 Móz. 1,3
És monda Isten: Legyen világosság: és lett világosság. 
Zsolt. 33,9
1 Móz. 1,4
És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a sötétségtől. 
Zsolt. 74,16
1 Móz. 1,5
És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a sötétséget nevezé éjszakának; és lett este, és lett reggel: első nap.  

1 Móz. 1,6
És monda Isten: Legyen mennyezet a vizek között, hogy elválassza a vizeket a vizektől. 
Jób. 37,18 Zsolt. 33,6 Zsolt. 136,5 Jer. 10,12
1 Móz. 1,7
Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket a mennyezet felett való vizektől. És úgy lett.  

1 Móz. 1,8
És nevezé Isten a mennyezetet égnek; és lett este, és lett reggel: második nap.  

1 Móz. 1,9
És monda Isten: Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy kitűnjék a száraz. És úgy lett. 
Jób. 26,10 Jób. 38,8 Zsolt. 33,7 Zsolt. 95,5
1 Móz. 1,10
És nevezé Isten a szárazat földnek; az egybegyűlt vizeket pedig tengernek nevezé. És látá Isten, hogy jó.  

1 Móz. 1,11
Azután monda Isten: Hajtson a föld zsenge füvet, maghozó füvet, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, amelyben legyen néki magva e földön. És úgy lett. 
Luk. 6,44 Zsid. 6,7
1 Móz. 1,12
Hajta tehát a föld zsenge füvet, maghozó füvet az ő neme szerint, és gyümölcstermő fát, amelynek gyümölcsében mag van az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.  

1 Móz. 1,13
És lett este, és lett reggel: harmadik nap.  

1 Móz. 1,14
És monda Isten: Legyenek világító testek az ég boltozatán, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek. 
5 Móz. 4,19 Zsolt. 74,16 Zsolt. 136,7
1 Móz. 1,15
És legyenek ezek világító testek az ég mennyezetén, hogy világítsanak a földre. És úgy lett.  

1 Móz. 1,16
Teremté tehát Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel; és a csillagokat.  

1 Móz. 1,17
És helyezteté Isten azokat az égmennyezetére, hogy világítsanak a földre;  

1 Móz. 1,18
És hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látá Isten, hogy jó.  

1 Móz. 1,19
És lett este, és lett reggel: negyedik nap. 
Jer. 31,35
1 Móz. 1,20
És monda Isten: Pezsdüljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől; és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén. 
Zsolt. 104,25
1 Móz. 1,21
És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszómászó állatokat, amelyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemük szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.  

1 Móz. 1,22
És megáldá azokat Isten, mondván: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizeit; a madár is sokasodjék a földön.  

1 Móz. 1,23
És lett este, és lett reggel: ötödik nap.  

1 Móz. 1,24
Azután monda az Isten: Hozzon a föld élő állatokat nemük szerint: barmokat, csúszómászó állatokat és szárazföldi vadakat nemük szerint. És úgy lett.  

1 Móz. 1,25
Teremté tehát Isten a szárazföldi vadakat nemük szerint, a barmokat nemük szerint, és a földön csúszómászó mindenféle állatokat nemük szerint. És látá Isten, hogy jó.  

1 Móz. 1,26
És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. 
Zsolt. 8,6 Zsolt. 100,3 Ján. 4,24 Eféz. 4,24 Jak. 3,9
1 Móz. 1,27
Teremté tehát az Isten az embert az Ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket. 
Mal. 2,15 Mát. 19,4 Márk. 10,6 1 Kor. 11,7 Kol. 3,10
1 Móz. 1,28
És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. 
Zsolt. 127,3 Zsolt. 128,3–4
1 Móz. 1,29
És monda Isten: Ímé, néktek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van: az legyen néktek eledelül.  

1 Móz. 1,30
A föld minden vadainak pedig és az ég minden madarainak és a földön csúszómászó mindenféle állatoknak, amelyekben életnek lehelete van, a zöld füveket adom eledelül. És úgy lett. 
Zsolt. 145,15
1 Móz. 1,31
És látá Isten, hogy minden, amit teremtett, ímé igen jó. És lett este és lett reggel: hatodik nap. 
Zsolt. 104,24 1 Tim. 4,4
 
Ma itt voltak: Erzsi Jehuda Etele peligebacse Ida György maria cistvan49