Nem jelentkeztél még be!
Regisztráció: Itt
Név:   Jelszó: 
Jogosultságaim: 
 
 Státuszom: vendég
 Olvasás: igen
 Keresés: nem
 Könyvjelző: nem
 Párh.olv.: nem
 Bibliaolvasó: nem

Könyvjelző

 Felvesz: 

  Mutat:  


Fordítások:


Biblia könyvei:


Keresés:

?

Kifejezés:?


Párhuzamos olvasás:Gen 1,1
Kezdetben, mikor Isten az eget és a földet megteremtette,  

Gen 1,2
a föld puszta és üres volt, és sötétség volt a hullámár színén; és Isten szelleme ült a vizek színén.  

Gen 1,3
Mikor Isten mondta: Legyen világosság; világosság lett.  

Gen 1,4
És látta Isten a világosságot, hogy jó volt; és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől.  

Gen 1,5
És nevezte Isten a világosságot napnak, és a sötétséget nevezte éjszakának. Aztán este lett, aztán reggel lett, egy nap.  

Gen 1,6
Mikor Isten mondta: Legyen mennyezet a vizek között, és legyen elválasztó víz és víz közt.  

Gen 1,7
És csinálta Isten a mennyezetet; és elválasztotta azokat a vizeket, melyek a mennyezeten alul vannak azoktól a vizektől, melyek a mennyezeten felül vannak; és úgy lett.  

Gen 1,8
És nevezte Isten a mennyezetet égnek. Aztán este lett, aztán reggel lett, második nap.  

Gen 1,9
Akkor azt mondta Isten: Gyűljenek össze az ég alatt való vizek egy helyre, és tűnjék elő a száraz; és úgy lett.  

Gen 1,10
És nevezte Isten a szárazat földnek; a vizek összegyülekezését pedig nevezte tengereknek; és látta Isten, hogy jó volt.  

Gen 1,11
És azt mondta Isten: Hajtson a föld zöldhajtást: maghozó füvet, gyümölcsfát, mely neme szerint való gyümölcsöt terem, amelyben a magja benne van a földön; és úgy lett.  

Gen 1,12
És hajtott a föld zöldhajtást, füvet, mely neme szerint való magot terem, és fát, mely olyan gyümölcsöt terem, melyben magja benne van neme szerint; és látta Isten, hogy jó volt.  

Gen 1,13
Aztán este lett, aztán reggel lett, harmadik nap.  

Gen 1,14
Akkor azt mondta Isten: Legyenek világítók az ég mennyezetén, hogy elválasszák a napot az éjszakától, és legyenek jelekül és ünnepekül és napokul és esztendőkül.  

Gen 1,15
És legyenek világítókul az ég mennyezetén, hogy világítsanak a földre; és úgy lett.  

Gen 1,16
És megcsinálta Isten a két nagy világítót: a nagyobbik világítót, hogy uralkodjék a nappalon, és a kisebbik világítót, hogy uralkodjék az éjszakán; és a csillagokat.  

Gen 1,17
És az ég mennyezetére tette őket Isten, hogy világítsanak a földre.  

Gen 1,18
És uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválasszák a világosságot a sötétségtől; és látta Isten, hogy jó volt.  

Gen 1,19
Aztán este lett, aztán reggel lett, negyedik nap.  

Gen 1,20
Akkor azt mondta Isten: Rajozzanak a vizek rajokat, élőlényeket; és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén.  

Gen 1,21
És megteremtette Isten a nagy tengeri szörnyeket; és mindazokat a nyüzsgő élőlényeket, melyeket kirajzottak a vizek nemük szerint, és minden szárnyas madarat neme szerint; és látta Isten, hogy jó volt.  

Gen 1,22
És megáldotta őket Isten mondván: Legyetek termékenyek és sokasodjatok, és töltsétek be a vizet a tengerekben, és a madár sokasodjék a földön.  

Gen 1,23
Aztán este lett, aztán reggel lett, ötödik nap.  

Gen 1,24
Akkor azt mondta Isten: Hozzon elő a föld élőlényt neme szerint, barmot és csúszómászót és vadállatot neme szerint; és úgy lett.  

Gen 1,25
És megalkotta Isten a vadállatot neme szerint és a barmot neme szerint és mindent, ami a földön csúszik-mászik neme szerint; és látta Isten, hogy jó volt.  

Gen 1,26
És azt mondta Isten: Alkossunk embert a mi képünkre, hozzánk hasonlót; és uralkodjanak a tenger halain és az ég madarain és a barmon és minden vadállaton és minden csúszómászón, mely a földön mászik.  

Gen 1,27
És megteremtette Isten az embert az ő képére, Isten képére teremtette őt, férfiúvá és nővé teremtette őket.  

Gen 1,28
És megáldotta őket Isten, és azt mondta nekik Isten: Legyetek termékenyek és sokasodjatok és töltsétek be a földet és hódítsátok meg azt, és uralkodjatok a tenger halán és az ég madarán és minden állaton, mely a földön mászik.  

Gen 1,29
És azt mondta Isten: íme nektek adok minden maghozó füvet, mely az egész föld színén van, és mindazt a fát, amelyen magot magzó fagyümölcs van; nektek legyen eledelül.  

Gen 1,30
A föld minden vadjának pedig és az ég minden madarának és minden csúszómászónak a földön, amiben élő lélek van, minden fűlombot eledelül; és úgy lett.  

Gen 1,31
És látott Isten mindent, amit csinált, és íme nagyon jó volt. Aztán este lett, aztán reggel lett, hatodik nap.  

 
Ma itt voltak: Erzsi Jehuda Etele peligebacse Ida György maria cistvan49