Nem jelentkeztél még be!
Regisztráció: Itt
Név:   Jelszó: 
Jogosultságaim: 
 
 Státuszom: vendég
 Olvasás: igen
 Keresés: nem
 Könyvjelző: nem
 Párh.olv.: nem
 Bibliaolvasó: nem

Könyvjelző

 Felvesz: 

  Mutat:  


Fordítások:


Biblia könyvei:


Fejezetek:


Keresés:

?

Kifejezés:?


Párhuzamos olvasás:Iz 1,1
Izaiásnak, Ámosz * fiának látomása, ** melyet Júda és Jerusalem felől látott, *** Júda királyai, Oziás, Joátán, Ákáz és Ezekiás napjaiban. **** 

Iz 1,2
Halljátok, * egek! és vedd füleidbe, föld! mert az Úr szól. Fiakat neveltem és fölmagasztaltam, ők pedig megvetettek engem. ** 
Óz.11,3
Iz 1,3
Megismeri az ökör gazdáját, és a szamár ura jászolyát; Izrael pedig nem ismer engem, és az én népem nem ért. * 

Iz 1,4
Jaj a vétkes nemzetnek, a gonoszsággal terhelt népnek, az elveteműlt ivadéknak, a bűnbe rögzött fiaknak! elhagyták az Urat, káromlották Izrael szentét, * hátat fordítva, elidegenedtek. 

Iz 1,5
Hova verjelek még titeket, kik a vétket halmozzátok? * Az egész fő beteg, ** az egész szív keseredett. *** 

Iz 1,6
Tetőtől talpig nincs benne épség, seb és kékség, földagadt kelés, be nem kötözve, sem orvossággal nem gyógyítva, sem olajjal nem enyhítve. 

Iz 1,7
Földetek puszta, városaitok tűzzel égettek, tartományotokat szemetek láttára idegenek emésztik föl, és elpusztúl az, mint ellenséges pusztitás által. * 
Iz.5,6
Iz 1,8
És Sion leánya * elhagyatik, ** mint a levélszin a szőllőben, mint a kaliba az ugorkás kertben, és mint a város, mely elpusztíttatik. *** 

Iz 1,9
Ha a seregek Ura ivadékot * nem hagy nekünk, lettünk volna, mint Sodoma, és hasonlók volnánk Gomorrához. ** 
Róm.9,29 1 Móz.19,24
Iz 1,10
Halljátok az Úr igéjét, Sodoma fejedelmei! * vegyétek füleitekbe, a mi Istenünk törvényét, Gomorra népe! 

Iz 1,11
Minek nekem a ti áldozataitok sokasága? ugymond az Úr. Tele vagyok. A kosok égő áldozatait és a kövér állatok zsírját, a borjuk és bárányok és bakok vérét nem ohajtom. * 
Jer.6,20 Ám.5,21 Ám.5,22
Iz 1,12
Mikor színem elé jöttök, ki kivánja ezeket kezeitekből, hogy az én tornáczaimban járjatok? * 

Iz 1,13
Ne tegyetek többé áldozatokat hiába; * a jó illatszer utálatosság előttem, az újhold ünnepét ** és szombatot és egyéb ünnepeket nem tűrhetem, gonoszok a ti gyülekezetitek. *** 

Iz 1,14
Ujholdaitokat és ünnepeiteket gyűlöli az én lelkem, megunatkoztam, kifáradtam azok tűrésében. 

Iz 1,15
És mikor kiterjesztitek kezeiteket, elfordítom szemeimet rólatok, és akármely sokszor imádkoztok, nem hallgatlak meg, mert kezeitek vérrel borítvák. * 
Iz.59,3
Iz 1,16
Mosdjatok meg, legyetek tiszták, vegyétek el gondolataitok gonoszságát * szinem elől; szűnjetek meg gonoszúl cselekedni. 
1 Pét.3,11
Iz 1,17
Tanuljatok jót cselekedni, keressétek az igazat, segitsétek az elnyomottat, tegyetek itéletet az árvának, oltalmazzátok az özvegyet. 

Iz 1,18
Azután jőjetek, és panaszkodjatok rám! * ugymond az Úr. Ha ** bűneitek leendnek, mint a karmazsin, mint a hó megfehérednek; és ha pirosak leendenek is, mint a bibor, lesznek, mint a fehér gyapjú. 

Iz 1,19
Ha készakarattal engem hallgattok, a föld javát * fogjátok élvezni. 

Iz 1,20
Hogyha ellenszegűltök, és engem haragra ingereltek, fegyver emészt meg titeket, mert az Úr szája szólott. 

Iz 1,21
Mimódon lett parázna személylyé * a hű város, mely teljes volt itélettel? ** igazság lakott abban, most pedig gyilkosok. 

Iz 1,22
Ezüstöd salakká változott, borod vízzel vegyíttetett. * 

Iz 1,23
Fejedelmeid hitetlenek * és az orzók társai; ** mindnyájan szeretik az ajándékokat, *** és az adományok után járnak; az árvának nem tesznek itéletet, és az özvegy nem jut be hozzájok. 
Jer.5,28
Iz 1,24
Azért mondja a seregek Ura Istene, Izrael hatalmasa: Hah! vigasztalást veszek az ellenem szegülőkön, * és boszút állok ellenségeimen. 

Iz 1,25
És ellened fordítom kezemet, és kiolvasztom egészen salakodat, és elveszem minden fehér ónodat, * 

Iz 1,26
és visszaállítom biráidat, mint azelőtt voltak, és tanácsosaidat mint régenten; s ezekután az igaz városának, * hű városnak fogsz neveztetni. 

Iz 1,27
Sion itélet által szabadúl meg, és visszaállitják őt igazság által. * 

Iz 1,28
És tönkre teszi a gonoszokat és bűnösöket egyetemben; és kik elhagyták az Urat, megemésztetnek. 

Iz 1,29
És megszégyeníttetnek a bálványok miatt, kiknek áldoztak; * és pirúlni fogtok a kertek miatt, melyeket választottatok volt, 

Iz 1,30
midőn olyanok lesztek, mint az elhullott levelű cserfa, és mint a kert víz nélkül. * 

Iz 1,31
És leszen a ti erősségtek, * mint a csöpű pozdorjája, ** és cselekvéstek, mint a szikra; *** fölgyulad együtt mind a kettő, és nem lesz, ki eloltsa. **** 

 
Ma itt voltak: Erzsi Jehuda Etele peligebacse Ida György maria cistvan49