Nem jelentkeztél még be!
Regisztráció: Itt
Név:   Jelszó: 
Jogosultságaim: 
 
 Státuszom: vendég
 Olvasás: igen
 Keresés: nem
 Könyvjelző: nem
 Párh.olv.: nem
 Bibliaolvasó: nem

Könyvjelző

 Felvesz: 

  Mutat:  


Fordítások:


Biblia könyvei:


Fejezetek:


Keresés:

?

Kifejezés:?


Párhuzamos olvasás:Mt 1,1
Ez Jézus Krisztus családfája. Jézus Dávid családjából származik, Dávid pedig Ábrahám családjából. 
Lk 3,23-38
Mt 1,2
Ábrahám fia Izsák volt, Izsák fia Jákób, Jákób fiai pedig Júda és testvérei voltak.  

Mt 1,3
Júda gyermekei Fáresz és Zerah voltak, akik Támártól születtek. Fáresz fia Heszrón, Heszrón fia pedig Arám volt.  

Mt 1,4
Arám fia Aminádáb, Aminádáb fia Nahson, Nahson fia pedig Szalmón volt.  

Mt 1,5
Szalmón fia Boáz volt, akit Ráháb szült. Boáz fia Óbéd volt, akit Ruth szült. Óbéd fia Isai volt.  

Mt 1,6
Isai fia Dávid király volt. Dávid fia pedig Salamon, akit Úriás felesége szült neki.  

Mt 1,7
Salamon fia Roboám volt, Roboám fia Abijjá, Abijjá fia pedig Ászá.  

Mt 1,8
Ászá fia Jósafát, Jósafát fia Jórám, Jórám fia Uzziás volt,  

Mt 1,9
Uzziás fia Jótám, Jótám fia Áház, Áház fia pedig Ezékiás volt.  

Mt 1,10
Ezékiás fia Manassé, Manassé fia Ámón, Ámón fia Jósiás volt.  

Mt 1,11
Jósiásnak a babiloni fogságbavitel idején született gyermekei: Jekonjás és testvérei.  

Mt 1,12
A babiloni fogságbavitel után Jekonjásnak fia született: Sealtiél. Sealtiél fia Zerubbábel volt.  

Mt 1,13
Zerubbábel fia Abihud, Abihud fia Eljákim, Eljákim fia pedig Azzur volt.  

Mt 1,14
Azzur fia Cádók, Cádók fia Jákin, Jákin fia Elihud volt.  

Mt 1,15
Elihud fia Eleázár, Eleázár fia Mattán, Mattán fia pedig Jákób volt.  

Mt 1,16
Jákób fia József volt, annak a Máriának a férje, akitõl Jézus, a Krisztus született.  

Mt 1,17
A nemzedékek száma tehát: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságbavitelig szintén tizennégy nemzedék, a babiloni fogságbaviteltõl Krisztus születéséig pedig ismét tizennégy nemzedék.  

Mt 1,18
Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, József jegyese volt. De még mielõtt összeházasodtak volna, kiderült, hogy Mária gyermeket vár a Szent Szellemtõl. 
Lk 2,1-7
Mt 1,19
Võlegénye, József, igaz ember volt, és mivel nem akarta rossz hírbe hozni Máriát, úgy gondolta, hogy titokban bontja fel a jegyességet.  

Mt 1,20
Miközben ezen gondolkodott, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt hozzá: „József, Dávid fia! Ne félj feleségül venni Máriát, hiszen a benne növekvõ gyermek a Szent Szellemtõl van!  

Mt 1,21
Fiút szül majd, akit Jézusnak nevezz, mert õ szabadítja meg népét bûneitõl.”  

Mt 1,22
Mindez azért történt így, hogy beteljesedjen, amit az Úr mondott a próféta által:  

Mt 1,23
„Egy szûz gyermeket vár, és fiút szül majd, akinek Immánuel lesz a neve” — ami azt jelenti: velünk az Isten. 
Ézs 7,14
Mt 1,24
Amikor József felébredt az álomból, mindent úgy tett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki. Feleségül vette Máriát,  

Mt 1,25
de nem volt közöttük testi kapcsolat mindaddig, amíg Mária meg nem szülte a fiát, akit Jézusnak nevezett el.  

 
Ma itt voltak: Erzsi Jehuda Etele peligebacse Ida György maria cistvan49