Nem jelentkeztél még be!
Regisztráció: Itt
Név:   Jelszó: 
Jogosultságaim: 
 
 Státuszom: vendég
 Olvasás: igen
 Keresés: nem
 Könyvjelző: nem
 Párh.olv.: nem
 Bibliaolvasó: nem

Könyvjelző

 Felvesz: 

  Mutat:  


Fordítások:


Biblia könyvei:


Fejezetek:


Keresés:

?

Kifejezés:?


Párhuzamos olvasás:Mt 1,1
Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve.  

Mt 1,2
Ábrahám fia volt Izsák, Izsák fia volt Jákob, Jákob fiai voltak Júda és testvérei.  

Mt 1,3
Júda fia volt Fáres és Zára Támártól, Fáres fia volt Esróm, Esróm fia volt Arám,  

Mt 1,4
Arám fia volt Aminádáb, Aminádáb fia volt Naásson, Naásson fia volt Sálmón,  

Mt 1,5
Sálmón fia volt Boáz Ráhábtól, Boáz fia volt Obed Rúttól, Obed fia volt Isai,  

Mt 1,6
Isai fia volt Dávid, a király, Dávid fia volt Salamon, Uriás feleségétől,  

Mt 1,7
Salamon fia volt Roboám, Eoboám fia volt Abija, Abija fia volt Asá,  

Mt 1,8
Asá fia volt Jósafát, Jósafát fia volt Jórám, Jórám fia volt Uzziás,  

Mt 1,9
Uzziás fia volt Joathám, Joathám fia volt Ákház, Ákház fia volt Ezékiás,  

Mt 1,10
Ezékiás fia volt Manasse, Manasse fia volt Ámon, Ámon fia volt Jó siás,  

Mt 1,11
Jósiás fiai voltak Jekóniás és testvérei, a babilóniai fogságbavitel idejében.  

Mt 1,12
A babilóniai fogságbavitel után Jekóniás fia volt Salátiel, Salátiel fia volt Zorobábel,  

Mt 1,13
Zorobábel fia volt Abiud, Abiud fia volt Eliákim, Eliákim fia volt Azor,  

Mt 1,14
Azor fia volt Sádok, Sádok fia volt Akim, Akim fia volt Eliud,  

Mt 1,15
Eliud fia volt Eleázár, Eleázár fia volt Mattan,. Mattan fia volt Jákob,  

Mt 1,16
Jákob fia volt József, férje Máriának, akitől született Jézus, akit Krisztusnak neveznek.  

Mt 1,17
Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék és Dávidtól a babilóniai fogságbavitelig tizennégy nemzedék és a babilóniai fogságbaviteltől Krisztusig tizennégy nemzedék.  

Mt 1,18
Jézus Krisztus születése pedig így volt: Mária, az ő anyja, eljegyeztetett Józseffel, de mielőtt egybekeltek, a Szentlélektől várandósnak találtatott.  

Mt 1,19
József pedig, az ő férje, mivel igaz ember volt és nem akarta őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani.  

Mt 1,20
Mikor pedig ezeket magában elgondolta, íme az Úr angyala álomban megjelent neki és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szentlélektől van.  

Mt 1,21
Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből.  

Mt 1,22
Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt:  

Mt 1,23
Íme a szűz fogan méhében és szül fiat, és nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten.  

Mt 1,24
József pedig felserkent az álomból és úgy tett, amint az Úr angyala parancsolta neki, és magához vette feleségét.  

Mt 1,25
De nem ismerte őt, amíg meg nem szülte elsőszülött fiát. És nevezte nevét Jézusnak.  

 
Ma itt voltak: Erzsi Jehuda Etele peligebacse Ida György maria cistvan49