Nem jelentkeztél még be!
Regisztráció: Itt
Név:   Jelszó: 
Jogosultságaim: 
 
 Státuszom: vendég
 Olvasás: igen
 Keresés: nem
 Könyvjelző: nem
 Párh.olv.: nem
 Bibliaolvasó: nem

Könyvjelző

 Felvesz: 

  Mutat:  


Fordítások:


Biblia könyvei:


Fejezetek:


Keresés:

?

Kifejezés:?


Párhuzamos olvasás:Mt 1,1
Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának történetéről szóló könyv.  

Mt 1,2
Ábrahám fia volt Izsák, Izsák fia volt Jákob, Jákob fia volt Júdás és az ő testvérei.  

Mt 1,3
Júdás fia volt Thámártól Pháresz és Zára, Pháresz fia volt Eszróm, Eszróm fia volt Arám,  

Mt 1,4
Arám fia volt Aminadáb, Aminadáb fia volt Naasszón, Naasszón fia volt Szalmón,  

Mt 1,5
Szalmón fia volt Rákhábtól Boesz, Boesz fia volt Rúthtól Jóbéd, Jóbéd fia volt Jesszai.  

Mt 1,6
Jesszai fia volt Dávid, a király. Dávid fia pedig Szolomon volt az Uriás feleségétől,  

Mt 1,7
Szolomónnak fia volt Roboám, Roboám fia volt Abia, Abia fia volt Aszáph,  

Mt 1,8
Aszáph fia volt Joszaphát, Joszaphát fia volt Jórám, Jórám fia volt Oziász,  

Mt 1,9
Oziász fia volt Joathám, Joathám fia volt Aknáz, Akház fia volt Ezekiász,  

Mt 1,10
Ezekiász fia volt Manasszé, Manasszé fia volt Ámósz, Ámósz fia volt Jósziász,  

Mt 1,11
Jósziász fia volt Jekhoniász és az ő testvérei a Babüloniába való fogságra vitel idejében.  

Mt 1,12
A Babilóniába való fogságra vitel után Jekhoniász fia volt Szaláthiél, Szaláthiél fia volt Zorobábel,  

Mt 1,13
Zorobábel fia volt Abiúd, Abiúd fia volt Eliákim, Eliákim fia volt Azór,  

Mt 1,14
Azór fia volt Szádok, Szádok fia volt Ákhim, Ákhim fia volt Eliúd,  

Mt 1,15
Eliúd fia volt Eleázár, Eleázár fia volt Matthán, Matthán fia volt Jákob,  

Mt 1,17
Ábrahámtól Dávidig tehát összesen tizennégy nemzedék élt, és Dávidtól a babilóniai fogságra vitelig tizennégy nemzedék, és a babilóniai fogságra viteltől Krisztusig tizennégy nemzedék.  

Mt 1,18
Jézus Krisztus születése pedig így történt. Mária, az Ő anyja eljegyeztetvén Józsefnek, egybekelésük előtt úgy találtatott, hogy a Szentlélektől viselős.  

Mt 1,19
József azonban, az ő férje, mivel igaz ember volt, és nem kívánta őt gyalázatba keverni, szerette volna titkon elbocsátani.  

Mt 1,20
Amikor ezeken elgondolkodott, ímé, álmában megjelent néki az Úrnak valamelyik angyala, és azt mondta: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni Máriát mint a te feleségedet; mert a gyermek, akit vár, a Szentlélektől van.  

Mt 1,21
Fiat szül, és nevezd Őt Jézusnak, mert Ő megszabadítja majd népét annak bűneitől.  

Mt 1,22
Mind ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt:  

Mt 1,23
íme, a szűz várandós lesz és fiat szül, és azt Emmánúélnek hívják,és ez azt jelenti: Mivelünk az Isten. 
Ésaiás 7,14
Mt 1,24
József amint álmából fölserkent, úgy cselekedett, amint megparancsolta néki az Úr angyala; és magához vette Máriát feleségül;  

Mt 1,25
de nem esmérte őt fiának megszüléséig, és a fiút Jézusnak nevezte.  

 
Ma itt voltak: Erzsi Jehuda Etele peligebacse Ida György maria cistvan49