Nem jelentkeztél még be!
Regisztráció: Itt
Név:   Jelszó: 
Jogosultságaim: 
 
 Státuszom: vendég
 Olvasás: igen
 Keresés: nem
 Könyvjelző: nem
 Párh.olv.: nem
 Bibliaolvasó: nem

Könyvjelző

 Felvesz: 

  Mutat:  


Fordítások:


Biblia könyvei:


Fejezetek:


Keresés:

?

Kifejezés:?


Párhuzamos olvasás:Mt 1,1
Jézus Krisztus nemzetségtáblája. Jézus Krisztus nemzetségtáblája, aki Ábrahám fiának Dávidnak volt a fia.  

Mt 1,2
Ábrahám fia Izsák volt, Izsák fia Jákob, Jákob fiai pedig Júda és ennek testvérei.  

Mt 1,3
Júda fiai Fáresz és Zára Támártól, Fáresz fia Ezron, Ezron fia Árám.  

Mt 1,4
Árám fia Amináráb, Amináráb fia Naasszon, Naasszon fia Szálmon.  

Mt 1,5
Szálmon fia Booz Ráhábtól, Booz fia Obed Ruttól,  

Mt 1,6
Obed fia Jessze, Jessze fia pedig Dávid király.  

Mt 1,7
Dávid király fia Salamon volt Uriás feleségétől.  

Mt 1,8
Salamon fia Roboám, Roboám fia Ábia, Ábia fia Áza,  

Mt 1,9
Áza fia Jozafát, Jozafát fia Jorám, Jorám fia Oziás, Oziás fia Joátám, Joátám fia Ákáz, Ákáz fia Ezekiás,  

Mt 1,10
Ezekiás fia Manasszes, Manasszes fia Ámon, Ámon fia Joziás,  

Mt 1,11
Joziás fiai pedig Jekoniás és ennek testvérei a babiloni fogság idején.  

Mt 1,12
A babiloni fogság után Jekoniás fia Szálátiel volt, Szálátiel fia Zorobábel,  

Mt 1,13
Zorobábel fia Ábiud, Ábiud fia Eliákim, Eliákim fia Ázor,  

Mt 1,14
Ázor fia Szádok, Szádok fia Ákim, Ákim fia Eliud,  

Mt 1,15
Eliud fia Eleázár, Eleázár fia Mátán, Mátán fia  

Mt 1,16
Jákob, Jákob fia pedig József, Mária férje, aki a Krisztusnak nevezett Jézust szülte.  

Mt 1,17
E szerint a nemzedékek összege: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságig tizennégy nemzedék és a babiloni fogságtól Krisztusig tizennégy nemzedék.  

Mt 1,18
Jézus születése. Jézus Krisztusnak ez az eredete: Anyja Mária József jegyese, még egybekelésük előtt méhében fogant a Szentlélektől.  

Mt 1,19
Férje, József, igaz ember volt és, mivel nem akarta rossz hírbe hozni, az volt a szándéka, hogy titokban bocsátja el.  

Mt 1,20
Miközben ezen gondolkodott, álmában megjelent az Úr angyala és így szólt: "József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, hiszen a Szentlélektől van áldott állapotban  

Mt 1,21
Fiút fog szülni, akit te Jézusnak nevezel, mert ő szabadítja meg népét bűneitől."  

Mt 1,22
Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mondott:  

Mt 1,23
"Íme a szűz méhében fogan és fiút szül, És Emmanuelnek fogják hívni." Ez azt jelenti: Velünk az Isten  

Mt 1,24
József erre fölébredt álmából és úgy cselekedett, amint megparancsolta az Úr angyala.  

Mt 1,25
Magához vette feleségét, de nem ismerte meg, míg a világra nem hozta (elsőszülött) fiát, akit Jézusnak nevezett.  

 
Ma itt voltak: Erzsi Jehuda Etele peligebacse Ida György maria cistvan49