Nem jelentkeztél még be!
Regisztráció: Itt
Név:   Jelszó: 
Jogosultságaim: 
 
 Státuszom: vendég
 Olvasás: igen
 Keresés: nem
 Könyvjelző: nem
 Párh.olv.: nem
 Bibliaolvasó: nem

Könyvjelző

 Felvesz: 

  Mutat:  


Fordítások:


Biblia könyvei:


Keresés:

?

Kifejezés:?


Párhuzamos olvasás:Ter 1,1
Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. 

Ter 1,2
A föld puszta és üres volt, és sötétség volt a mélység felett, és Isten Lelke a vizek felett lebegett. 

Ter 1,3
És Isten szólt: "Legyen világosság!" És lett világosság. 

Ter 1,4
Látta Isten, hogy a világosság jó. Elválasztotta a világosságot a sötétségtől, 

Ter 1,5
és elnevezte a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának. Akkor este és reggel lett: egy nap. 

Ter 1,6
Azután újra szólt Isten: "Legyen boltozat a vizek között, s válassza el a vizeket a vizektől!" 

Ter 1,7
Meg is alkotta Isten a boltozatot, s elválasztotta azokat a vizeket, amelyek a boltozat alatt voltak, azoktól, amelyek a boltozat felett voltak. Úgy is lett. 

Ter 1,8
Isten elnevezte a boltozatot égnek. Akkor este és reggel lett: a második nap. 

Ter 1,9
Azt mondta ezután Isten: "Gyűljenek egy helyre a vizek, amelyek az ég alatt vannak, és tűnjék elő a száraz!" Úgy is lett. 

Ter 1,10
Isten elnevezte a szárazat földnek, az egybegyűlt vizeket pedig elnevezte tengernek. És látta Isten, hogy jó. 

Ter 1,11
Majd azt mondta Isten: "Hajtson a föld füvet, amely zöldül és magot hoz, és gyümölcstermő fát, amely a földön faja szerint meghozza gyümölcsét, a belsejében maggal!" Úgy is lett. 

Ter 1,12
A föld füvet hajtott, amely zöldül, és faja szerint magot hoz, és fát, amely faja szerint gyümölcsöt hoz, a belsejében maggal. És látta Isten, hogy jó. 

Ter 1,13
És lett este és reggel: a harmadik nap. 

Ter 1,14
Azt mondta ezután Isten: "Legyenek világítók az ég boltozatán! Válasszák el a nappalt az éjszakától, jelezzék az időket, a napokat és az esztendőket, 

Ter 1,15
ragyogjanak az ég boltozatán, és világítsanak a földre!" Úgy is lett. 

Ter 1,16
Megalkotta tehát Isten a két nagy világítót -- a nagyobbik világítót, hogy uralkodjék a nappalon, meg a kisebbik világítót, hogy uralkodjék az éjszakán --, és a csillagokat. 

Ter 1,17
Az ég boltozatára helyezte őket, hogy világítsanak a földre, 

Ter 1,18
s uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és válasszák el a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy jó. 

Ter 1,19
És lett este és reggel: a negyedik nap. 

Ter 1,20
Azt mondta ezután Isten: "Hozzanak elő a vizek csúszó-mászó élőlényeket, és szárnyaljon szárnyas a föld felett, az ég boltozata alatt!" 

Ter 1,21
Megteremtette tehát Isten a nagy tengeri szörnyetegeket, és mindazt az élő és nyüzsgő lényt, amelyet a vizek előhoztak, faja szerint, és minden szárnyast, faja szerint. És látta Isten, hogy jó. 

Ter 1,22
És megáldotta őket Isten: "Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a tenger vizeit, és sokasodjék a szárnyas a földön!" 

Ter 1,23
És lett este és reggel: az ötödik nap. 

Ter 1,24
Azt mondta ezután Isten: "Hozzon elő a föld élőlényt, faja szerint: lábasjószágot, csúszó-mászót és szárazföldi vadat, faja szerint." Úgy is lett. 

Ter 1,25
Megalkotta tehát Isten a szárazföld vadjait, fajuk szerint, a lábasjószágokat, fajuk szerint, és a föld minden csúszó-mászóját, faja szerint. És látta Isten, hogy jó. 

Ter 1,26
Majd azt mondta Isten: "Alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, hogy uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon és az egész földön, s minden csúszó-mászón, amely mozog a földön!" 

Ter 1,27
Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére; Isten képére teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. 

Ter 1,28
Isten megáldotta őket, és azt mondta nekik Isten: "Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet! Hajtsátok azt uralmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és minden állaton, amely mozog a földön!" 

Ter 1,29
Majd azt mondta Isten: "Íme, nektek adtam minden füvet, amely magot hoz, a földön, s minden fát, amelynek a gyümölcsében benne van a magva, hogy legyen ennivalótok, 

Ter 1,30
a zöld növényzetet pedig a föld minden állatának, az ég minden madarának és mindannak, ami mozog a földön, s amiben élő pára van, hogy eledelük legyen!" Úgy is lett. 

Ter 1,31
És látta Isten, hogy mindaz, amit alkotott, nagyon jó volt. És lett este és reggel: a hatodik nap. 

 
Ma itt voltak: Erzsi Jehuda Etele peligebacse Ida György maria cistvan49