Nem jelentkeztél még be!
Regisztráció: Itt
Név:   Jelszó: 
Jogosultságaim: 
 
 Státuszom: vendég
 Olvasás: igen
 Keresés: nem
 Könyvjelző: nem
 Párh.olv.: nem
 Bibliaolvasó: nem

Könyvjelző

 Felvesz: 

  Mutat:  


Fordítások:


Biblia könyvei:


Keresés:

?

Kifejezés:?


Párhuzamos olvasás:1 Móz 1,1
Kezdetben * teremté Isten a mennyet és földet. ** 
Zsolt.32,6 Zsolt.135,5 Sír.18,1 Csel.14,14 Csel.17,24
1 Móz 1,2
A föld pedig puszta és üres vala, * és sötétség vala a mélység színén, és az Isten lelke lebeg vala a vizek fölött. ** 

1 Móz 1,3
És mondá Isten: * Legyen világosság. És lőn világosság. ** 
Zsid.11,3
1 Móz 1,4
És látá Isten a világosságot, hogy jó, * és elválasztá a világosságot a sötétségtől, 

1 Móz 1,5
és nevezé a világosságot napnak, és a sötétséget éjnek; és lőn este és reggel, egy nap. * 

1 Móz 1,6
Mondá még az Isten: Legyen erősség * a vizek között, és válaszsza el a vizeket a vizektől. 

1 Móz 1,7
És erősséget alkota Isten, és elválasztá a vizeket, melyek az erősség alatt valának, azoktól, melyek az erősség fölött valának. És úgy lőn. 
Zsolt.135,5 Jer.51,15
1 Móz 1,8
És nevezé Isten az erősséget égnek; és lőn este és reggel, második nap. 

1 Móz 1,9
Mondá pedig Isten: Gyűljenek egybe a vizek, melyek az ég alatt vannak, egy helyre, és tűnjék ki a száraz. És úgy lőn. 

1 Móz 1,10
És nevezé Isten a szárazat földnek, és a vizek gyüleményét nevezé tengernek. És látá Isten, hogy jó. 
Jób.38,4 Zsolt.32,7 Zsolt.88,12
1 Móz 1,11
És mondá: Teremjen a föld zöldellő és maghozó füvet és gyümölcsöző fát, mely gyümölcsöt hozzon neme szerint, melynek magva önmagában legyen a földön. És úgy lőn. 

1 Móz 1,12
És terme a föld zöldellő és maghozó füvet neme szerint, és gyümölcsöző fát, mindeniknek magva lévén faja szerint. És látá Isten, hogy jó. 

1 Móz 1,13
És lőn este és reggel, harmadik nap. 

1 Móz 1,14
Mondá pedig Isten: Legyenek világítók az ég erősségén, és válaszszák el a napot és éjszakát, és legyenek jelűl az időkre és napokra és esztendőkre; * 
Zsolt.135,7
1 Móz 1,15
hogy világítsanak az ég erősségén, és világosítsák meg a földet. És úgy lőn. 

1 Móz 1,16
És alkota Isten két nagy világítót, – a nagyobbik világítót, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világítót, hogy uralkodjék éjjel, – és csillagokat. 

1 Móz 1,17
És helyezé azokat az ég erősségébe, hogy világítsanak a földre, 

1 Móz 1,18
és uralkodjanak nappal és éjjel, és válaszszák el a világosságot és sötétséget. És látá Isten, hogy jó. 

1 Móz 1,19
És lőn este és reggel, negyedik nap. 

1 Móz 1,20
Mondá még az Isten: Hozzanak elé a vizek * csúszómászó élő lényeket és szárnyasokat a föld felett, az ég erőssége alatt. 

1 Móz 1,21
És teremte Isten nagy czethalakat és minden élő és mozgó lényt, melyeket a vizek eléhoztanak fajaik szerint, és minden szárnyas állatot neme szerint. És látá Isten, hogy jó. 

1 Móz 1,22
És megáldá azokat, mondván: Növekedjetek és sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizeit; és a madarak sokasodjanak a földön. 

1 Móz 1,23
És lőn este és reggel, ötödik nap. 

1 Móz 1,24
Mondá még az Isten: Hozzon elé * a föld élő lényeket nemeik szerint, barmokat és csúszómászó állatokat és földi vadakat fajaik szerint. És úgy lőn. 

1 Móz 1,25
És alkota Isten földi vadakat fajaik szerint, és barmokat és a földnek minden csúszómászó állatát neme szerint. És látá Isten, hogy jó, 

1 Móz 1,26
és mondá: Alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, * ki uralkodjék a tenger halain és az égi madarakon és vadakon és az egész földön és minden csúszómászó állaton, mely mozog a földön. 
1 Móz.5,1 1 Móz.9,6 1 Kor.11,7 Kol.3,10
1 Móz 1,27
És teremté Isten az embert az ő képére; Isten képére teremté őt, férfiuvá és asszonynyá teremté őket. 
Sír.17,1 Mt.19,4
1 Móz 1,28
És megáldá őket Isten, és mondá: Növekedjetek és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok azt birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain és az égi madarakon és minden állatokon, melyek mozognak a földön. 
1 Móz.8,17 1 Móz.9,1
1 Móz 1,29
És mondá Isten: Ime nektek adtam minden maghozó füvet a földön, és minden fákat, melyeknek nemök szerint magvok vagyon önmagokban, hogy legyenek eledelűl nektek 
1 Móz.9,3
1 Móz 1,30
és a föld minden állatainak és az ég minden madarainak és mindennek, a mi mozog a földön, és miben élő lélek van, hogy legyen eledelökre. És úgy lőn. 

1 Móz 1,31
És láta Isten mindent, a mit alkotott vala, és igen jók valának. És lőn este és reggel, hatodik nap. 
Sír.39,21 Mk.7,37
 
Ma itt voltak: Erzsi Jehuda Etele peligebacse Ida György maria cistvan49